Dự án: Bệnh viện mắt KTC Thanh Hải – Phan Thiết.
Hạng mục: Vinyl sàn kháng khuẩn, Vách – Trần Panel kháng khuẩn, Đèn phòng sạch, Vữa tự san phẳng…
Phòng Kinh Doanh : 094 669 2228 – 0977 886 786
Phòng kỹ thuật: 0886 870 645
error: Content is protected !!