Dự án: Nhà máy sản xuất công nghệ cao (phòng sạch)
Chủ đầu tư: Công Ty TNHH MTV Điện Tử Sao Mai
Hạng mục: Cung cấp, thi công phòng sạch
Phòng Kinh Doanh : 094 669 2228 – 0977 886 786 
Phòng kỹ thuật: 0886 870 645
error: Content is protected !!