PANEL BÔNG KHOÁNG

Bông Khoáng hay len đá được tạo thành từ việc nung chảy hỗn hợp gồm đá và cát sau đó xe sợi rồi ép chặt thành nhiều hình dạng và kích thước khác nhau. Đâu là vật liệu phù hợp cho việc cách âm, cách nhiệt, chống cháy nhờ khả năng chịu nhiệt lên tới 500oC.

Mô tả

Bong Khoang

Bông Khoáng hay len đá được tạo thành từ việc nung chảy hỗn hợp gồm đá và cát sau đó xe sợi rồi ép chặt thành nhiều hình dạng và kích thước khác nhau. Đâu là vật liệu phù hợp cho việc cách âm, cách nhiệt, chống cháy nhờ khả năng chịu nhiệt lên tới 500oC.

+ Tỷ trong Density: ≥ 100kg/m3
+ Độ dẫn nhiệt Heat Conduct: ≤0.46W/m.k.
+ Khả năng chịu lửa Fire Rating: A
+ Nhiệt độ tối đa Max Temp: 500oC.
error: Content is protected !!